Kokenut KNX-tekniikan ammattilainen

Hendell Oy on KNX-taloautomaatiojärjestelmiin erikoistunut suunnittelutoimisto. Meillä on lähes 20 vuoden kokemus KNX-tekniikasta ja erilaisten KNX-taloautomaatiojärjestelmien suunnittelusta. Suunnittelussa otamme aina huomioon asiakkaan toiveet ja tarpeet. Asiakkaan ei tarvitse tietää tekniikasta mitään, vaan antaa se meidän hoitaaksemme. Suunnittelemme koko talon sähköistyksen, valaistuksen ja talotekniikan automatisoinnin avaimet käteen –periaatteella. Valitsemme toteutuksen kannalta parhaat mahdolliset ratkaisut ja laitteet, ja takaamme järjestelmän toimivuuden. Lopputuloksena talosi on energiatehokas, turvallinen, kodikas ja nykyaikainen.

 

Asiakkaan kannattaa suunnitteluvaiheessa myös itse miettiä, mitä ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia hän taloautomaatiojärjestelmältä haluaa. Näitä toiveita voimme käydä yhdessä läpi suunnittelupalavereissa. KNX mahdollistaa talon lämmityksen, ilmanvaihdon, valaistuksen ja turvalaitteiden ohjauksen yhden käyttöliittymän kautta. Järjestelemään voidaan liittää myös kodin viihdelaitteiden ohjaus. KNX-järjestelmää voidaan myös etäohjata. Etäohjaus sopii hyvin esimerkiksi vapaa-ajan kohteisiin. KNX-taloautomaatiojärjestelmää on myös helppo muuttaa tarpeiden muuttuessa vielä vuosien kuluttua.

 

Jos olet rakentamassa uutta taloa, kannattaa ottaa meihin yhteyttä jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. KNX-järjestelmä voidaan toteuttaa myös vanhaan taloon, esimerkiksi remontin yhteydessä. Taloautomaatio lisää asumismukavuutta ja tuo kustannussäästöjä tehokkaamman energiankäytön kautta.

Ota yhteyttä

Arvomme

  • Asiakaskeskeisyys Asiakkaan tarpeet huomioidaan kaikissa tilanteissa.

  • Asiantuntemus Tarjoamme asiakkaalle kokonaisuuden kannalta parhaita vaihtoehtoja.

  • Joustavuus Pystymme mukautumaan ja toimimaan muuttuvissa tilanteissa nopeasti.

  • Kehittyminen Erinomainen toiminta koostuu erinomaisista yksilöistä, minkä vuoksi kehitämme jatkuvasti osaamistamme.

  • Ympäristön kunnioittaminen Pyrimme energiaa säästävillä ratkaisuillamme vähentämään ympäristön kuormitusta.

Autamme mielellämme kaikissa taloautomaatioon liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja kysy lisää.

Suunnitteluprosessimme

Suunnitteluprosessin aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa. Kannattaa olla yhteydessä meihin jo hyvissä ajoin ennen rakentamisen tai remontin aloittamista, jotta suunnittelulle jää riitävästi aikaa.  

 

1. Tarjouspyyntö
Tarjouksen tekoa varten tarvitsemme asiakkaalta joitain lähtötietoja eli arkkitehtikuvat, tiedon lämmitysmuodosta ja valaistussuunnitelman.

2. Suunnittelutarjous
Lähtötietojen perusteella laadimme yksityiskohtaisen tarjouksen suunnittelun sisällöstä ja kokonaishinnasta.

3. Toimeksianto
Hyväksyttyä tarjousta seuraa tilausvahvistus ja ensimmäisestä suunnittelupalaverista sopiminen.

4. Ensimmäinen suunnittelupalaveri

Ensimmäisessä palaverissa käymme läpi asiakkaan toiveet, halutun taloautomaation tason ja projektin aikataulutuksen.

5. Pistekuvat

Aikataulun mukaan toimitamme asiakkaalle luonnoksen suunnitelmasta eli pistekuvat, josta selviää sähköpisteet (kytkimet, pistorasiat, valaisinten paikat, jne.)

6. Palaute

Pistekuvien perusteella selviää asiakkaan muutostoiveet ja teemme suunnitelmiin tarvittaessa niiden pohjalta muutoksia. 

7. Toinen suunnittelupalaveri

Toisessa suunnittelupalaverissa käymme läpi KNX-järjestelmän toiminnallisuuden (valaistus, lämmitys, ilmanvaihto, turvalaitteet jne.), kalustekuvat (keittiö, khh, kph, jne.) sekä tarkistamme lopulliset pistekuvat.

8. Valmis suunnitelma

Aikataulun mukaan toimitamme valmiin suunnitelman, joka sisältää tasokuvat, kaaviot kaapeloinneista, keskuskuvat, työselityksen ja pistemassat.

9. Urakoitsijan kilpailutus ja valinta

Autamme asiakasta tarvittaessa asiantuntevan ja luotettavan KNX-urakoitsijan valinnassa. Laadimme tarjouspyynnön ja urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

10. Sähkötöiden valvonta

Rakentamisaikana käymme urakoitsijan kanssa läpi aikataulut, muutokset suunnitelmissa ja tekniset ratkaisut.

11. Järjestelmän käyttöönotto

Vastaamme järjestelmän käyttökuntoon saattamisesta. Toteutamme ohjelmoinnin, käyttöönoton ja opastamme asiakasta järjestelmän käytössä. Teemme myös loppudokumentaation.

12. Ylläpitosopimus

Tarvittaessa voimme sopia asiakkaan kanssa järjestelmän ylläpidosta. Ylläpito- ja muutostarpeita palveleva sopimus kattaa tietokannan ylläpidon ja etähuoltoyhteyden.